Privacy Policy

Privacyverklaring:
JL Vervoort Verhuur, h.o.d.n. JL Verhuur, John F. Kennedylaan 8, 5981 XE Panningen verwerkt uw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier waardoor uw gegevens in principe niet in handen kunnen komen van onbevoegden. JL Verhuur is voor de verwerking van uw persoonsgegevens de verantwoordelijke partij. Wij waarderen uw vertrouwen in ons bedrijf en voldoen in de behandeling van uw persoonsgegevens tenminste aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Hieronder leest u hoe wij daar concreet invulling aan geven.  

Persoonsgegevens die wij verwerken:
JL Verhuur verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Door gebruik te maken van deze diensten gaat u ermee akkoord dat wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam
• Geslacht
• 
Geboortedatum
• 
Geboorteplaats
• 
Adresgegevens
• 
Telefoonnummer
• 
E-mailadres
• 
Bankrekeningnummer (IBAN)
• K
opie ID bewijs waarvan BSN en pasfoto is afgeschermd

JL Verhuur verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Waarom we uw gegevens nodig hebben: 
JL Verhuur verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

• verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder, echter uitsluitend nadat u expliciet toestemming heeft gegeven voor opname in ons mailingbestand.
• contact met u op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren; dit kan voortvloeien uit een overeenkomst die wij met u afgesloten hebben of omdat wij daartoe wettelijk verplicht zijn.
• u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten, ook dit kan voortvloeien uit een overeenkomst die wij met u afgesloten hebben of omdat wij dit wettelijk verplicht zijn.
• JL Verhuur verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we uw gegevens bewaren:
JL Verhuur zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra de huurovereenkomst volledig afgehandeld en u zich niet als terugkerende klant heeft geregistreerd, vernietigen wij alle gegevens behoudens de factuur, waarvoor wij een wettelijke bewaarplicht van zeven jaar hebben.

Delen met anderen: 
JL Verhuur verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor tenminste eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. JL Verhuur blijft de verantwoordelijke voor deze verwerkingen.

Dit zijn uw rechten:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, de verwerking ervan tijdelijk stop te zetten of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering op ieder moment sturen naar info@jlverhuur.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, dient u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. JL Verhuur zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Houd er rekening mee dat wij sommige gegevens niet mogen verwijderen vanwege een wettelijke bewaarplicht, bijvoorbeeld vanwege de belastingwetgeving. 

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV  Den Haag.

Beveiliging: 
JL Verhuur neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt adequate technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@jlverhuur.nl of telefonisch 077-333 30 20.  

Gebruik van Cookies:
Wij gebruiken uitsluitend geanonimiseerde cookies voor functionele en analytische doeleinden. Dat betekent dat wij u niet kunnen identificeren na een bezoek aan onze website. 

Wijzigingen:
Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen wijzigen door de bijgewerkte versie van de Privacyverklaring op onze website te plaatsen. Wij raden u aan de verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. De hier getoonde versie is van augustus 2019.